மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க சிறுகதைக் கருத்தரங்கம்

நெற்று (4 ஏப்ரில் 2009) கோலாலம்பூரில் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சிறுகதைக் கருத்தரங்கம் தொடங்கியது. இரவு உணவுக்குப் பின் 'இணையத்தில் தமிழ் மொழியின் பயன்பாடு' என்ற தலைப்பில் நானும் 'இணையத்தில் தமிழும் தமிழ் இலக்கியமும் என்ற தலைப்பில் நண்பர் முனைவர் கண்ணனும் பேசினோம்.  அமர்வுக்கு நண்பர் இளந்தமிழ் தலைமை ஏற்றார். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இவர்களோடு சேர்ந்து கலந்துரையாடியதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.
 

Murasu Anjal 10.0

முரசு அஞ்சல் 10

விவரம் உள்ளே!

Sellinam 4.0

Sellinam Logo

Compose Tamil text with suggestions, auto-corrections and next-word predictions on all your favourite mobile apps. http://sellinam.com